سوییت ویژه کانکت

اقامتی با آرامش و خاطره انگیز را می توانید در اتاق های هتل نگین پاسارگاد تجربه کنید.