ارتباط با واحد ارتباط با مشتریان

لطفا صبر کنید

با ما در ارتباط باشید

آدرس: مشهد ، خیابان شیرازی ، نبش شیرازی 4

شماره تماس: 9-05132801001 – 05131234

دورنگار: 05132801117

پست الکترونیکی: info[@]hotelnegin.com

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه

جناب آقای نژاد محسنی

ساعات تماس : 8 الی 16

تلفن های دفتر مرکزی: 02178162 – داخلی 365 – داخلی مدیرعامل: 350

مدیریت هتل

جناب آقای ربانی

ساعات تماس: 10 الی 19

تلفن: 31234-051 داخلی 1201

رزرواسیون اقامتی

سرپرست: جناب آقای یزدزاد

ساعات تماس: 8 الی 16

تلفن: 31234-051 داخلی 1273

همراه: 09156010062

تدارکات و پشتیبانی

سرپرست: آقای ا.. وردی

ساعات تماس: 8 الی 16

تلفن: 31234-051داخلی 1210

همراه: 09153070426

تشریفات

سرپرست: آقای مقیم زاده

ساعات تماس: 8 الی 16

تلفن: 31234-051 داخلی 1271