اقامت وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در هتل نگین پاسارگاد

از انتخاب هتل نگین پاسارگاد جهت اقامت وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و تیم همراه بسیار خرسندیم تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا میزبانی در خور مهمانان حضرت علی بن الموسی الرضا (ع) داشته باشیم.