انتخاب هتل نگین پاسارگاد به عنوان واحد برتر گردشگری استان خراسان برای دو سال متوالی 1397 و 1398