اولین جلسه نشست وهم اندیشی مدیرکل محترم جناب آقای پرویزی با حضور مدیرعامل محترم شرکت توسعه وگردشگری آتیه خاورمیانه

اولین جلسه نشست و هم اندیشی مدیرکل محترم جناب آقای پرویزی با حضور مدیرعامل محترم شرکت توسعه و گردشگری آتیه خاورمیانه جناب آقای نژادمحسنی وسرپرستان محترم در تاریخ 1401/04/18 در سالن مراکش برگزار گردید.