تقدیر نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی هواپیمایی کشور از هتل نگین پاسارگاد در سال ۱۳۹۶