تقدیر وتشکر از کارمندان و کارکنان نمونه هتل نگین پاسارگارد

تقدیر و تشکر از کارمندان و کارکنان نمونه هتل نگین پاسارگاد، توسط مدیر عامل محترم جناب آقای نژاد محسنی و مدیر کل محترم جناب آقای پرویزی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ انجام پذیرفت.