حضور جهانگردان چینی در هتل نگین پاسارگاد مشهد

هرساله کشور ما ایران،پذیرای جهانگردان و توریست هایی از سایر نقاط جهان می باشد.هتل نگین پاسارگاد مشهد افتخار میزبانی از جهانگردانی از کشور چین را داشت و امیدوار است که توانسته باشد خاطراتی شیرین و ماندگار از اقامت در ایران و شهر مشهد در اذهانشان ثبت نموده باشد.