حضور روسای هیات های دوچرخه سواری کشور به منظور شروع و برنامه ریزی لیگ و المپیک به میزبانی هتل نگین پاسارگاد