عقد قرارداد هتل نگین پاسارگاد با آژانس های حوزه خلیج فارس