تبریک عید سعید قربان

♦♦♦ عید قربان، عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا بر شما تبریک تهنیت باد. ♦♦♦