هدف ما، مهمان نوازی شایسته ی امن و سالم از شماست.

هتل نگین پاسارگاد در راستای شعار:

هدف ما، مهمان نوازی شایسته ی امن و سالم از شماست.

به صورت دوره ای طرح غربالگری تست کرونا را از همکاران خود انجام می‌دهد تا اطمینان از سلامتی میهمانان محترم را بیشتر از همیشه در طول اقامت در این هتل حفظ نماید.