کسب تقدیرنامه رعایت پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از بهداشت منطقه ثامن

هتل نگین پاسارگاد در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا
ارتباط بسیار خوبی با بهداشت منطقه ثامن که یکی از بهترین واحد های بهداشتی بدلیل حساسیت بالای منطقه را دارد می باشد.
که در طی بازدیدهای متوالی مفتخر به کسب چندین تقدیرنامه به لحاظ رعایت موارد بهداشتی در جهت سلامت اقامت میهمانان محترم گردیده است.