ارتباط با واحد ارتباط با مشتریان

لطفا صبر کنید

با ما در ارتباط باشید

آدرس: مشهد ، خیابان شیرازی ، نبش شیرازی ۴

شماره تماس: ۹-۰۵۱۳۲۸۰۱۰۰۱ – ۰۵۱۳۱۲۳۴

دورنگار: ۰۵۱۳۲۸۰۱۱۱۷

پست الکترونیکی: info[@]hotelnegin.com

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه

جناب آقای نژاد محسنی

ساعات تماس : ۸ الی ۱۶

تلفن های دفتر مرکزی: ۰۲۱۷۸۱۶۲ – داخلی ۳۶۵ – داخلی مدیرعامل: ۳۵۰

مدیریت هتل

جناب آقای ربانی

ساعات تماس: ۱۰ الی ۱۹

تلفن: ۳۱۲۳۴-۰۵۱ داخلی ۱۲۰۱

رزرواسیون اقامتی

سرپرست: جناب آقای یزدزاد

ساعات تماس: ۸ الی ۱۶

تلفن: ۳۱۲۳۴-۰۵۱ داخلی ۱۲۷۳

همراه: ۰۹۱۵۶۰۱۰۰۶۲

تدارکات و پشتیبانی

سرپرست: آقای ا.. وردی

ساعات تماس: ۸ الی ۱۶

تلفن: ۳۱۲۳۴-۰۵۱داخلی ۱۲۱۰

همراه: ۰۹۱۵۳۰۷۰۴۲۶

تشریفات

سرپرست: آقای مقیم زاده

ساعات تماس: ۸ الی ۱۶

تلفن: ۳۱۲۳۴-۰۵۱ داخلی ۱۲۷۱