فرصت های شغلی هتل نگین پاسارگاد

مجموعه هتل نگین پاسارگاد در راستای تکمیل تیم نیروهای انسانی خود، تصمیم به جذب نیروهای فعال و باانگیزه به شرح تصویر مقابل دارد. در صورتی که شرایط شرح داده شده را دارا هستید، در صورت تمایل می توانید فرم استخدام را تکمیل و ارسال بفرمایید.

تکمیل فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.